Masta med 3G og 4G vert heisa på plass på Nautøy. Foto: Lasse Hamre Ill: Apnatvzone

Betre telefondekning i kommunen

Telenor bygger ut nettet sitt og vil gje oss betre dekning i heile kommunen.

Av: Ann May Storebø

Telenor har starta arbeidet med å betra telefondekninga i kommunen. Tidleg førre veke blei ei telefonmast heisa på plass på Nautøy på Bakkasund, og det er nye master på veg opp på Møkster og Stolmen og.

Betre dekning i løpet av våren

Masta på Bakkasund skal koplast på og takast i bruk i frå 10. april, medan dei andre to skal vera oppe å gå 29. mai. Det vil altså i løpet av kort tid verta betre 3- og 4G dekning i kommunen. Telenor seier det vil verta særdeles mykje betre Telenor-dekning i heile kommunen når dei tre mastene er komen opp.

Fleire saker

Austevollingen

Austevollingen

På tide med eit skifte

På tide med eit skifte

Kunstsymposium

Kunstsymposium

FOTO: Yngve Van der Meeren

NM i Oselvar

Køyrte utan førarkort

Køyrte utan førarkort

Anita’s Alpnaering

Anita’s Alpnaering